Produkty

Chladiace systémy

Presná klimatizácia je kľúčom k bezpečnosti pracovných podmienok v dátových centrách, serverovniach a iných priestoroch, kde…

Služby

Projektový manažment

V rámci riadenia projektov preferujeme špecifický prístup, ktorý vychádza z viacerých medzinárodných štandardov, prioritne PRINCE 2.

Produkty

Robotické pracoviská

Inovovanie výrobných systémov je jednou z kľúčových spôsobov, ako dosiahnuť konkurencieschopnosť podniku.

Služby

Outsourcing

V spolupráci s našimi partnermi poskytujeme našim klientom IT služby na rôznych úrovniach outsourcingu.

Produkty

Obálkovacie zariadenia

Veľkokapacitné obálkovacie linky prinášajú vysokú rýchlosť, mimoriadnu flexibilitu a zvýšenú produktivitu pri súčasnom znížení…

Služby

Implementačné služby

Implementácia je proces uskutočňovania teoreticky stanovenej myšlienky alebo projektu za účelom…

Produkty

Automatizačné systémy

Automatizácia – proces zavádzania automatických strojov a zariadení vo výrobnom procese, sektore služieb, domácnosti a pod.

Profil spoločnosti

Naša firma, úspešne pôsobiaca od roku 2009 v technologickej oblasti, dostala v rámci revitalizácie nový názov, logo a rozšírenie svojho portfólia, súčasťou ktorého sú aj komplexnejšie služby zamerané na dodávku širokého spektra najmodernejších technológií zahŕňajúc okrem iného aj robotické pracoviská, veľkokapacitnú tlač, obálkovacie zariadenia, automatizačné systémy, motorgenerátory, chladiace systémy dátových centier, záložné zdroje a IKT.

Naše služby a riešenia pomáhajú firmám rásť a posúvajú spoločnosť dopredu.
...let your business run...

Produkty

Ponúkame široký sortiment produktov od renomovaných výrobcov v oblasti dátových centier, automatizácie, robotizácie, tlače a IKT.

Chladiace systémy

Presná klimatizácia je kľúčom k bezpečnosti pracovných podmienok v dátových centrách, serverovniach a iných priestoroch, kde sa dbá o spoľahlivé zabezpečenie požadovaných klimatických vlastností vnútorného priestoru.

Robotické pracoviská

Inovovanie výrobných systémov je jednou z kľúčových spôsobov, ako dosiahnuť konkurencieschopnosť podniku.

Automatizačné systémy

Automatizácia – proces zavádzania automatických strojov a zariadení vo výrobnom procese, sektore služieb lorem ipsum

Veľkokapacitná tlač

V rámci veľkokapacitnej tlače ponúka naša spoločnosť vysoko efektívne veľkoobjemové digitálne tlačiarne a digitálne tlačiarenské zariadenia ponúkajúce konzistentnú kvalitu a požadovanú produktivitu.

Služby

Poskytujeme služby pre budovanie funkčných a maximálne účinných celkov vo všetkých oblastiach podnikovej a technologickej infraštruktúry.