Automatizácia – proces zavádzania automatických strojov a zariadení vo výrobnom procese,  sektore služieb, domácnosti a pod.

Môžeme ju považovať za ďalší stupeň v procese náhrady ľudského činiteľa a to nielen o náhradu alebo znásobenie fyzickej sily, ale aj o náhradu človeka v celom procese riadenia príslušných činností.

Pre udržanie zisku sú spoločnosti nútené pracovať s vyššou produktivitou práce pri menšom počte ľudí a v kratšom čase. Východiskom v tejto oblasti môže byť práve automatizácia. Automatizačné systémy vytvárajú možnosti zvyšovania produktivity práce, rastu výroby, znižovania vlastných nákladov, zlepšovania kvality výrobkov a možnosti zvyšovania efektívnosti riadenia výroby. To všetko v konečnom dôsledku spôsobuje vyššiu produktivitu práce a redukciu ľudského zásahu do výroby. Účasť človeka v tomto procese sa posúva do polohy kontroly, nastavovania strojov, zadania programu, zásobovania materiálom a údržby.

Pre našich obchodných partnerov vieme zabezpečiť zariadenia od najjednoduchších, ako sú ručné montážne pracoviská, dopravníky a zásobníky, cez zložité manipulátory a obslužné roboty až po sofistikované automatizované montážne linky, jednoúčelové stroje.

Automatizačné systémy