Dátové centrá a technologické priestory

Presná klimatizácia je kľúčom k bezpečnosti pracovných podmienok v dátových centrách, serverovniach a iných priestoroch, kde sa dbá o spoľahlivé zabezpečenie požadovaných klimatických vlastností vnútorného priestoru. Pri návrhu kladieme maximálny dôraz na prevádzkové náklady a využívame všetky dostupné spôsoby na zvýšenie efektívnosti chladenia.

Úsporu prevádzkových nákladov dosahujeme napríklad vďaka využívaniu priameho/vodného freecoolingu, kedy vylúčime kompresorové chladenie počas zimných a prechodných mesiacov, kombináciou so systémom oddelených teplých a studených uličiek kedy zabránime miešaniu teplého a studeného vzduchu.

Chladiaci systém je druhý najväčší zdroj tvorby prevádzkových nákladov Dátového centra a má najväčší potenciál na hľadanie úsporných opatrení. Pri využívaní najmodernejších technológií pre chladenie technologických priestorov naši odborníci dodržiavajú medzinárodné predpisy a štandardy.

Chladiace systémy