Distribúcia je bežné slovo, často používané, ktoré nemá pre bežných ľudí mimoriadny význam. Realita je však úplne iná pretože distribučný systém každej firmy, ktorá obchoduje s tovarom alebo poskytuje služby, priamo ovplyvňuje ostatné obchodné rozhodnutia.

Správne nastavené prvky distribúcie veľkou mierou prispievajú k budovaniu úspešného a efektívne fungujúceho podnikania.

Naša firma poskytuje distribučné služby s pridanou hodnotou pre zákazníka, ktorý od nás očakáva také operácie, ktoré zabezpečia distribúciu tovaru alebo služieb v správnom počte, kvalite, cene, čase a na správnom mieste. Súčasne s distribúciou ponúkame aj zabezpečenie podporných činností vytvárajúcich podmienky pre jej lepší priebeh, ako je napr. marketing, poistenie alebo úverovanie.

Poskytujeme zabezpečenie týchto funkcií:

  • zastupovanie zákazníka pri vyjednávaní
  • podpora predaja
  • skladovanie
  • doprava
  • nadštandardné financovanie pohybu tovaru, s možnosťou nastavenia predĺženej doby splatnosti
  • preberanie rizika
  • poskytovanie marketingových informácií
  • výber najvhodnejšieho distribučného kanála

V rámci našich služieb zabezpečíme zákazníkovi priamu distribúciu, čiže predaj tovaru alebo služieb výrobcom konečnému spotrebiteľovi, bez zapojenia sprostredkovateľov, alebo nepriamu distribúciu s existenciou sprostredkovateľa, ktorý svojou špecializáciou, rozsahom činnosti, skúsenosťami, kontaktmi a i. ponúkne oveľa viac, ako by zákazník vedel sám dosiahnuť. Finálne vypracujeme najvhodnejšiu distribučnú stratégiu, výsledkom ktorej je spoľahlivo a racionálne vybudovaný systém zabezpečujúci úspešnú a prosperujúcu firmu.

Integrácia