Profil spoločnosti

Za posledné desaťročia automatizácia, robotika a informačné technológie zasiahli už takmer do všetkých odvetví a zmenili spôsob nášho myslenia, správania a komunikácie.

Slovensko, ako vyspelá krajina, disponuje firmami a inštitúciami, pre ktoré zavedenie najnovších technológií do praxe je jedným z faktorov zabezpečujúcich ich rast a prosperitu.

Naša spoločnosť pôsobí na trhu od roku 2009. V tej dobe ako firma zaoberajúca sa návrhom, vývojom, integráciou a údržbou softvérových riešení v oblasti informačných a komunikačných technológií, sme navrhovali a vyvíjali štandardné riešenia, ako aj riešenia na kľúč s ohľadom na modularitu, stabilitu, udržateľnosť a ďalší rast.

Naše riešenia sme úspešne aplikovali u zákazníkov doma aj v zahraničí. Využívali sme pokročilé technológie, prostredia a nástroje v kombinácii so širokým portfóliom skúsených návrhárov a vývojárov s dlhoročnou praxou a rozsiahlymi skúsenosťami, ktoré boli zárukou vysokej kvality a návratnosti investícií.

Využívali sme znalosti riešení postavených na produktoch a technológiách svetových renomovaných spoločností . Vyvíjali sme riešenia šité na mieru našim zákazníkom od analýzy ich potrieb, návrhu a vývoja softvérového a hardvérového riešenia až po testovanie, implementáciu a údržbu v prostredí zákazníka.

Profil spoločnosti

…let your business run…

Začiatkom roka 2014 v rámci revitalizácie dostala naša spoločnosť nový názov, logo a rozšírenie svojho portfólia, súčasťou ktorého sú aj komplexnejšie služby zamerané na dodávku širokého spektra najmodernejších technológií zahŕňajúc okrem iného aj robotické pracoviská, veľkokapacitnú tlač, obálkovacie zariadenia, automatizačné systémy, motorgenerátory, chladiace systémy dátových centier, záložné zdroje a IKT.

Naše služby a riešenia pomáhajú firmám rásť a posúvajú spoločnosť dopredu.

Naše služby Produkty