Veľkokapacitné obálkovacie linky prinášajú vysokú rýchlosť, mimoriadnu flexibilitu a zvýšenú produktivitu pri súčasnom znížení nákladov.

Jednotlivé obálkovacie systémy sú postavené s ohľadom na uspokojenie náročných požiadaviek súčasnej produkcie poštových zásielok. Identifikácia a evidencia kompletných, poškodených i vyradených, ale aj nekompletných poštových zásielok zaručí ich maximálnu integritu.

Obálkovacie linky Vám ušetria čas a tým náklady investované do balenia firemnej korešpondencie. Obálkovací stroj zabalí faktúry, poštové poukážky, reklamné prospekty na kriedovom papieri, výpisy z účtov a pod. Zaistíte maximálnu spoľahlivosť pri hromadnom rozosielaní viacstránkových adresných dokumentov. Obálkovací stroj je možné prepojiť s frankovacím strojom a zaistiť tak veľmi efektívny a úsporný systém rozosielania firemnej korešpondencie. Listy, ktoré sú spracované obálkovacím strojom, vďaka presným a ostrým skladom majú profesionálny vzhľad a zvyšujú tak imidž Vašej spoločnosti

Rozšírte možnosti Vašich poštových služieb a dosiahnite jedinečnú produktivitu celej Vašej poštovej prevádzky pomocou našich riešení pre obálkovanie zásielok.

Obálkovacie zariadenia