V spolupráci s našimi partnermi poskytujeme našim klientom širokú ponuku služieb na rôznych úrovniach outsourcingu. Od samostatných oblastí infraštruktúry, až po zabezpečenie kompletnej prevádzky alebo správy.

Poskytované služby:

 • komplexné riadenie projektov
 • administrácia prostredí
 • kontrakty SLA v širokom rozsahu technológií a dostupnosti služby
 • konzultácie, návrh, dodávka a implementácia technologických infraštruktúr
 • profylaktika technologických infraštruktúr
 • systémová podpora, správa a monitoring technologických infraštruktúr
 • riadenie a riešenie incidentov
 • distribúcia, prispôsobenie systémov individuálnym podmienkam a inštalácia technologií
 • návrh, dodávka a servis HW a SW
 • prenájom našich špecialistov, systémových inžinierov a servisných technikov
 • outsourcing správy a prevádzky technologického prostredia
 • riadenie tretích strán
Implementačné služby