Dátové siete predstavujú v súčasnej dobe najrozšírenejšie komunikačné prostredie pre prenos dát, hlasu a obrazu.

Narastá význam dátových sietí a narastajú aj nároky na kvalitu a spoľahlivosť komunikačných systémov ako prostriedkov, zodpovedných za prenos informácií. Vzhľadom na dôležitosť uvedených skutočností kladie naša spoločnosť veľký dôraz na kvalitu dodávaných produktov, ako sú napríklad štruktúrované kabelážne systémy, optické trasy, bezdrôtové siete, káblový manažment a na celý proces projektovania a realizáciu dátových sietí.

Dobre navrhnutá a profesionálne zrealizovaná trasa prenosu dát nie je samozrejme 100% zárukou nekonečnej bezporuchovej prevádzky. Prepojovacie trasy, rovnako ako sieťové zariadenia majú svoju životnosť a preto je potrebné monitorovať dátové toky a operatívne riešiť náznaky možných problémov či havárií komunikácie.

Dátové siete