Inovovanie výrobných systémov je jednou z kľúčových spôsobov, ako dosiahnuť konkurencieschopnosť podniku.

Výhody robotického pracoviska sú dnes už natoľko známe, že sa u nás každoročne zvyšuje počet firiem, ktoré si uvedomujú technologické a ekonomické výhody jeho zavedenia aj napriek počiatočnej finančnej náročnosti. Vo veľkých priemyselných výrobách je trendom presunúť pozíciu človeka do oblasti servisu a diagnostiky. Pracoviská sú používané najmä v prevádzkach s vysokými nárokmi na výrobu.

V súčastnosti je trendom neustále zvyšovanie produktivity a zavádzanie plne automatizovaných liniek. Robotické pracoviská sú integrované do výroby a vykonávajú činnosti ako napríklad Handling - robotická manipulácia s materiálom, paletizácia a depaletizácia, montáž, obrábanie, bodové zváranie ako aj zváranie v ochrannej atmosfére, nanášanie lepiacich a farbiacich hmôt, a veľa ďalších činností, ktorých vykonávanie je pre ľudí vyčerpávajúce alebo nebezpečné.

Našim obchodným partnerom vieme zabezpečiť komplexné služby, ktorých súčasťou sú návrh, výroba, dodávka a servis robotických pracovísk, ucelených automatizačných zariadení, montážnych a technologických liniek a jednoúčelových strojov, ako aj predaj a autorizovaný servis značkových technologických zariadení.

Robotické pracoviská