Všeobecný popis - záložného zdroja UPS

UPS (Uninterruptible Power Supply – „neprerušiteľný zdroj energie“) je zariadenie - záložný zdroj alebo záložný napájací systém, ktorý zabezpečuje plynulú dodávku elektrickej energie pre zariadenia, ktoré nesmú byť neočakávane vypnuté. V praxi sa pre pomenovanie používajú aj výrazy náhradný zdroj, zálohovací zdroj, neprerušiteľný zdroj, ale hlavne slovenský preklad samotného výrazu "UPS" - zdroj nepretržitého napájania.

Záložný zdroj On-Line UPS

Zálohovací akumulátor je trvale pripojený cez invertor (striedač) k zálohovanému výstupu UPS. Napájacie napätie prechádza usmerňovačom, kde sa mení zo striedavého na jednosmerné. Jednosmerné napätie potom prechádza cez jednosmerný obvod a dobíja batériu a napája invertor. Nakoniec sa striedačom mení späť na striedavé a je privedené na výstup UPS. V prípade výpadku napájania sa odber energie nesmeruje, len sa preruší dobíjanie akumulátora. Nábehový čas akumulátorového okruhu je pri tomto vyhotovení nulový.  Po obnovení napájania sa akumulátor znovu dobíja. On-Line UPS sa dodávajú vo výkonovom rozsahu už od   1 kVA, ale väčšinou sú stavané na výkony pri úrovni 10 kVA a vyššie. Ich použitie je veľmi široké, od zálohovania sieťových komponentov, telekomunikačných zariadení, serverov, dátových centier až po priemyselné a životne dôležité aplikácie.

Záložný zdroj Line-Interactive UPS

Pri tomto vyhotovení je invertor (striedač) batérie trvale spojený so zálohovaným výstupom UPS. V prípade prerušenia napájania, prepínač okamžite presmeruje odber energie z primárneho okruhu na batériu. Keďže je okruh batérie trvalo spojený s výstupom UPS, pri tomto vyhotovení dochádza k výraznému zníženiu prepínacieho času oproti vyhotoveniu Off-Line UPS. Line-Interactive UPS sa vyrábajú vo výkonoch v rozsahu cca 500 - 3000 VA a používajú sa predovšetkým na zálohovanie menších serverov a sieťových zariadení. Ich výhodou je vysoká efektivita a spoľahlivosť, malé rozmery a nízka cena.

Záložný zdroj Off-Line UPS

Napätie zo siete je privádzané cez filter na prepínač ako primárny zdroj napätia. Ak nastane výpadok napätia, prepínač presmeruje odber energie zo vstupnej siete na okruh batérie. Štandardne je okruh batérie oddelený od primárneho zdroja napätia a spína sa iba v prípade jeho výpadku. Z tohto dôvodu sa toto technické vyhotovenie nazýva "Off-Line". Off-Line UPS sú zväčša používané na zálohovanie osobných počítačov, terminálov a menej náročných periférií. Najväčšími benefitmi Off-Line UPS sú nízka cena, vysoká účinnosť a malé rozmery.

Záložné zdroje UPS