V modernom svete predstavujú informačné a komunikačné technológie dôležitú súčasť štátnej, podnikateľskej, ale aj súkromnej sféry.

IKT nie sú iba hardvérové prvky, ako servery, počítače či mobilné telefóny, ich softvérové vybavenie, napríklad operačné systémy, sieťové protokoly či internetové vyhľadávače , ale aj rôzne riešenia používané pri šírení informácií. Každý používateľ IKT má svoje špecifické potreby pre ich nasadenie a používanie.

Naša spoločnosť práve na základe týchto konkrétnych požiadaviek zákazníka je schopná navrhnúť, dodať a servisovať široké portfólio produktov a riešení z oblasti informačných a komunikačných technológií.

IKT