Sídlo spoločnosti a fakturačné údaje

Sídlo spoločnosti:
runsys a.s.
Kuzmányho 8
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

Fakturačné údaje:
IČO: 45 284 458
IČDPH: SK2022924376
Banka: Tatrabanka, a.s.
Účet: 2924828608/1100
IBAN: SK59 1100 0000 0029 2482 8608
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10824/L