Integrácia je spájanie častí subsystémov do jedného systému tak, aby sa zabezpečila celková funkčnosť systému ako celku.

V rôznych prostrediach to znamená spájanie rôznych riešení a aplikácií tak, aby fungovali ako jeden koordinovaný celok. Náš tím odborníkov je pripravený navrhnúť a realizovať komplexné riešenie podľa individuálnych potrieb zákazníka.

Vo väčších organizáciách sa z rôznych dôvodov používa viacero špecializovaných systémov, ktoré sú realizované na rôznych technológiách, sú od rôznych dodávateľov, často nemajú vzájomnú kompatibilitu a mávajú rôzne spôsoby obsluhy. Keďže do vývoja týchto systémov bolo investované veľa času a finančných prostriedkov a navyše uvedené systémy veľakrát fungujú k spokojnosti používateľov, máloktorý klient sa odhodlá tieto systémy nahradiť jedným komplexným systémom. Často systém, ktorý by pokrýval všetky požiadavky klienta ani neexistuje a jeho vývoj by bol neúmerne drahý a dlhý. Preto sa veľa spoločností snaží tento problém riešiť lepším a efektívnejším prepojením existujúcich systémov – integráciou.

Integráciu vieme realizovať vo viacerých úrovniach, ale každý zo spôsobov integrácie má svoje prednosti i nedostatky. Preto sa veľakrát realizuje ich kombinácia, ktorá v konečnom dôsledku pomôže dosiahnuť ciele, ktoré organizácia od integrácie očakáva.

Na základe niekoľkoročných skúseností s návrhom a realizáciou rôznych druhov projektov vieme svojim klientom zabezpečiť kvalitnú a efektívnu platformu pre ďalší rozvoj.

Integrácia