Ponúkame široký sortiment produktov od renomovaných výrobcov v oblasti dátových centier, automatizácie, robotizácie, tlače a IKT.

Automatizačné systémy

Automatizácia – proces zavádzania automatických strojov a zariadení vo výrobnom procese, sektore služieb, domácnosti a pod.

Chladiace systémy

Presná klimatizácia je kľúčom k bezpečnosti pracovných podmienok v dátových centrách, serverovniach a iných priestoroch, kde sa dbá o spoľahlivé zabezpečenie požadovaných klimatických vlastností vnútorného priestoru.

Dátové siete

Dátové siete predstavujú v súčasnej dobe najrozšírenejšie komunikačné prostredie pre prenos dát, hlasu a obrazu.

IKT

IKT

V modernom svete predstavujú informačné a komunikačné technológie dôležitú súčasť štátnej, podnikateľskej, ale aj súkromnej sféry.

Monitoring

V bežnom živote sa človek pri sledovaní a vyhodnocovaní procesov spolieha na svoje zmysly, ktoré ale majú svoje hranice.

Motorgenerátory

Motorgenerátor (MG) - (alebo tiež dieselagregát (DA) , elektrický zdrojový agregát (EZA), náhradný zdroj energie (NZE), núdzový zdroj (NZ), záložný zdroj) predstavuje kompaktný celok zložený zo spaľovacieho motora a generátora.

Obálkovacie zariadenia

Veľkokapacitné obálkovacie linky prinášajú vysokú rýchlosť, mimoriadnu flexibilitu a zvýšenú produktivitu pri súčasnom znížení nákladov.

Robotické pracoviská

Inovovanie výrobných systémov je jednou z kľúčových spôsobov, ako dosiahnuť konkurencieschopnosť podniku.

Veľkokapacitná tlač

V rámci veľkokapacitnej tlače ponúka naša spoločnosť vysoko efektívne veľkoobjemové digitálne tlačiarne a digitálne tlačiarenské zariadenia ponúkajúce konzistentnú kvalitu a požadovanú produktivitu.

Záložné zdroje UPS

UPS je zariadenie - záložný zdroj alebo záložný napájací systém, ktorý zabezpečuje plynulú dodávku elektrickej energie pre zariadenia, ktoré nesmú byť neočakávane vypnuté.